Kitap Tanıtım

SULTAN ÇELEBİ MEHMED HÂN

SULTAN ÇELEBİ MEHMED HÂN

Tür: Tarih

Kitap Özeti

5 Temmuz 1413 25 Haziran 1421 arasında tahtta bulunan Osmanlı padişahı Sultan Çelebi Mehmed Hân, “Yıldırim” lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı I. Bayezid (1389-1403) ile Devlet Hatun’un oğludur. Sikke ve kitabelerde Sultan Giyaseddin Mehmed, kaynaklarda Sultan Çelebi, Çelebi Sultan, Mehmed Bey, Arap ve Bizans tarihlerinde ise Kirişçi ve Kirîolarak anılır. Çelebi Mehmed’in tahtta çıkışıyla Osmanlı tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. Osmanlı’yı önceki gücüne ve eski büyüklüğüne kavuşturmak isteyen Çelebi Mehmed’in Timur istilası ve on yıl kadar süren kardeş kavgasının yarattığı birçok yarayı iyileştirmesi gerekiyordu.