Kitap Tanıtım

Konuşmalar Kısa Türkiye Tarihi

Konuşmalar Kısa Türkiye Tarihi

Metin Önal Mengüşoğlu

Tür: Söyleşi

Kitap Özeti

Kısa Türkiye Tarihi, şair yazar Metin Önal Mengüşoğlu’nun Emir Buhari Kültür Merkezinde sekiz haftalık bir program dâhilinde yaptığı konuşmaların ana başlığı idi. Bu kitap konuşmaların çözümlenmesi sonrasında yazarın kendisi tarafından yeniden okunarak konuşma metninden yazı diline aktarımı sonrasında ortaya çıkmıştır.

İlk eseri 1973 yılında yayımlanmış bulunan Mengüşoğlu’nun, yazı hayatı daha da eskilere dayanmaktadır. Şimdilerde yayın hayatının ellinci yılını idrak etmektedir. Yazar, bireysel hayatı ve tecrübelerinden kalkarak, ülkesinin son elli yılında bizzat tanıklık ettiği Necip Fazıl’dan Sezai Karakoç üstatlara kadar düşünce ve sanata dair yaklaşımlarını sergilemektedir. Bunun yanında sosyal, siyasal değişim ve dönüşümler üzerinden de ciddi bir okuma yapmaktadır.

Elinizdeki eser, son birkaç yüzyılda ülkenin siyaseten Batılılaştırılma çabası karşısında, son elli yılın entelektüel hayatında ilk kez gerçekleşen atılımlar, gelişmeler, olgunlaşmaları Müslümanca bir bakış açısından da derin bir nüfuzla irdelemektedir. Sahici tanıklıklar ve hatıralarla yakın tarihimize ışık tutan bu eser elbette bir tarih kitabı değildir. Ancak tarihçilere birinci elden kaynaklık edebilecek bir takım bilgileri sorumlu bir şair ve düşünce adamının dili, üslubu ve kaleminden aktararak önemli bir belge mahiyeti de taşımaktadır.