Kitap Tanıtım

FÂRÂBÎ

FÂRÂBÎ

Tür: ÖZET

Kitap Özeti

Fârâbî, İslam kültürünün temel meselelerini felsefi yol ve yöntemlerle ele alıp inceleyen, irdeleyen ve bunları Tanrı evren ve insan kavramları etrafında bütünlüklü bir yapı içerisinde yazıya geçiren ilk Müslüman filozoftur. O, antik felsefe geleneklerinden ulaşan malzemeyi tahsil ve tahlil edip içerisinde bulunduğu kültürün ana öğretileriyle harmanlayarak özgün bir felsefi sistem inşa etmiş ve yeni bir etik-politik teori geliştirmiştir.