Kitap Tanıtım

Bursa Çarşısında Kervan Eğledim

Bursa Çarşısında Kervan Eğledim

Metin Önal Mengüşoğlu

Kitap Özeti

Dünya edebiyatının önemli seyahatnameleri biraz da şehirlerle alakalı izlenimler ve tanıtımlar üzerinden okunmaktadır. Edebiyat ustaları romancılar, hikâyeciler ve şairler çoğunlukla yaşadıkları şehirlerle hatırlanırlar. Evet, şehirleri insanlar inşa eder, ancak şehir kendine arz üzerinde bir kimlik/ kişilik kazandıktan sonra, üzerinde yaşayan sakinine kendi kimliğinden kimi değerler kazandırır. Böylece sanatçı ile şehir arasında ruhsal bir akrabalık gelişir.

Metin Önal Mengüşoğlu şehirler üzerine çok erken yaşlarından itibaren düşünen bir şair/yazar olarak tanınmaktadır. Onun Harput Şehrengizi adlı eseri 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, şehir kitapları dalında ödüle layık bulunmuştu. Yerler Mühürlendi adlı romanı ise yirminci yüzyılın ilk yarısında kadim Harput şehrindeki çok etnisiteli ve çok kültürlü beşeri hayata tutulmuş bir ayna niteliğindedir. Şehir Yollarında Bir Şair Gezgin adlı eserinde de doğu ve batı ülkelerinde ziyaret ettiği şehirlere şairane bakışını yansıtmıştı.

Bursa Çarşısında Kervan Eğledim adlı bu eserde ise okuyucu şairin, yetmiş beşe ulaşan yaşının toplam kırk üç yılını idrak ettiği, toprağına anası ve evladını gömdüğü Bursa’ya dair yaşanmışlıkları, hayalleri, özlemleri ve teklifleri bulacaktır.