Kitap Tanıtım

60 YIL SONRA BURSA’DA TANPINAR ZAMANI

60 YIL SONRA BURSA'DA TANPINAR ZAMANI

Kitap Özeti

1901-1962 yılları arasında yaşamış olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının altmışıncı sene-i devriyesini idrak etmekteyiz. Şair, akademisyen ve edebiyat tarihçisi olmasının yanı sıra siyasetle de ilgilenen Tanpınar hayatın farklı ama birbirini tamamlayan mecralarında aktif olarak yer almıştır. Bu minvalde, güçlü bir kalem sahibi olan Tanpınar, şiir, deneme, edebiyat tarihi, roman ve hikâye gibi farklı edebi türlerde de eserler vermiştir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyat Tarihi gibi birçok kıymetli eseri edebiyat ve akademi dünyasına kazandırmıştır.

Böylesine önemli vasıflara haiz olan bir ismi anmak ve anlamak da son derece önemlidir. Bu doğrultuda, Türkiye Yazarlar Birliği ve Bursa Yıldırım Belediyesi ortaklığında 14-15 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı yerlerinden alanlarında uzman katılımcılarla Yıldırım Belediyesinin ev sahipliğinde bilgi şöleni tertip edilmiştir. Elinizdeki eser iki gün süren bu bilgi şöleninde sunulmuş olan bildirilerin kitap bölümlerine dönüştürülerek bir araya getirilmiş halidir. Kitapta bölüm başlıkları olarak da takip edilmiş olan Tanpınar’da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Tanpınar’da Deneme ve Roman, Tanpınar ve Şiir, Tanpınar’ı Farklı İsimler Üzerinden Okumak, Tanpınar’da Şehir ve Mekân, Tanpınar ve Sinema konuları ele alınmıştır.