Kitap Tanıtım

AŞIK YAŞAR REYHANİ

ULUSLARARASI ŞIK YAŞAR REYHANÎ SEMPOZYUMU

Osman Nuri Karadayı

Tür: Biyografi Türk Düşüncesi

Kitap Özeti

Âşıklık geleneğinin son asrımızdaki önemli bir temsilcisi olan Âşık Reyhanî, gelenekten aldığı güçle hikmetli sözleri dilden tele, telden de gönüllere nakşetmiştir. Halktan biri olarak bir taraftan topluma tercüman olurken bir taraftan da kültür aktarımına katkı sağlamıştır. Elinizdeki bu kitapta 10-11 Aralık 2021 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilen sempozyum bildirilerini bulacaksınız.

Erzurum’da doğup büyüyen ve Bursa’da medfun bulunan Âşık Yaşar Reyhanî, Anadolu’nun güçlü bir sesi ve toplumun mühim bir tercümanıdır. Bu eserde kıymetli akademisyenlerimizin kaleminden çıkan metinler vasıtasıyla onun aziz hatırasına ve çeşitli yönlerine vakıf olacaksınız. Son söz, sözün ustasının olsun.

Ben Anadolu’nun garip köyünden

Ben mazlum kulların tercümanıyım Ben Bingöl dağının Aras boyundan Ben coşkun sellerin tercümanıyım

Ben Reyhani çekiyorum yasımı Ben istemem adı, sanı, isimi Ben sağıra duyururum sesimi Ben abraz dillerinin tercümanıyım

Âşık Yaşar Reyhanî