Kitap Tanıtım

Siyaset Okulu

SİYASET AKADEMİSİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER OKULU

Enes BAYRAKLI

Tür: Araştırma -İnceleme

Kitap Özeti

Uluslararası politika ve devletler arası ilişkiler tarih boyunca önemli arz etmiş ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Son yıllarda ise uluslararası ilişkiler alanındaki değişiklik ve yeni gelişmelerin ivmesi oldukça artmış ve kamuoyunda her geçen gün daha fazla tartışılır hale gelmiştir. Özellikle Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle devletler arasındaki iş birliği artmış, karşılıklı bağımlılığın ve küreselleşmenin etkilerini her alanda hissettirdiği gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra tehditler de asimetrik bir hale gelmiş ve uluslararası terörizm, devlet dışı aktörlerin yükselişi ve bölgesel çatışmalar gibi olgular yaygın hale gelmiştir. Bütün bu değişim ve dönüşümlerin gölgesinde krizlerin ve çatışmaların yoğun olduğu Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu bölgelerinin tam ortasında yer alan Türkiye için bölgesel istikrarın tesis edilmesi öncelikli amaç haline gelmiştir.

Tüm bu yaşanan gelişmeler gençler açısından uluslararası sistemin gelişimini ve geleceğini değerlendirmek için temel teorik konuları takip etmeyi ve aynı zamanda yaşanan güncel gelişmelerdeki kilit olayları anlamayı gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesinin başlattığı Uluslararası İlişkiler Akademi Programı böyle bir ihtiyaca ve amaca binaen ortaya çıkmıştır. Elinizdeki kitap Uluslararası İlişkiler Akademi Programında verilen derslerin deşifre edilerek matbu hale getirilmiş halidir.