Kitap Tanıtım

AŞIK YUNUS

AŞIK YUNUS

Tür: Tarih

Kitap Özeti

Tarihte birçok devlet yöneticisi siyasi destek sağlamak amacıyla evlilikler yapmışlardır. Buna Osmanlı sultanları da dahildir. Padişahlar şehzadelerinin veya kendilerinin evliliklerinde genelde o dönemin devletlerinde yönetimde olan veya bir şekilde nüfuz sahibi kimselerin kızlarını tercih etmişlerdir. Nitekim Devlet Hatun’un annesi Mutahhara Hatun’un Germiyan beyliğine gelin gelmesi, temelde Mevleviyye Tarikatı’nın Batı Anadolu’da yayılması hassasiyeti yatmaktadır. Diğer taraftan Osman Gazi devrinin önemli bir kanaat önderi sayılabilecek Şeyh Edebalı’nın kızı ile evlenirken oğlu Orhan Gazi de o dönemde kuvvetli bir devlet olan Bizans İmparatoru III. Andronikus’un kızı Asporça Hatun ve Yarhisar Tekfuru’nunkızı Nilüfer Hatunla evlenmiştir. Murad Hudavendigâr ise Bulgar Kralı Şişman’ın kız kardeşi, bazı rivayetlerde ise kızı olduğu söylenen Tomara ile evlenirken, oğlu Şehzade Bayezid’i ise o dönemin kuvvetli beyliklerinden olan Germiyan Beyinin kızı Devlet Hatun ile evlnedirmiştir. Hatta rivayetlere göre Germiyan Beyi Süleyman Şah Osmanlı Devleti’nin günden güne yükseldiğini görünce onlarla akrabalık ilişkileri kurmak istemiş ve kızını Osmanlı sarayına gelin olarak vermek için oğlu Yakup Bey’e tavsiyelerde bulunmuştur. Bunun üzerine Sultan Murad Hudavendigâr ile yapılan görüşmeler sonucu söz konusu evliliğe karar verilmiştir.