Kitap Tanıtım

TAŞLAR KONUŞUYOR

TAŞLAR KONUŞUYOR

Kitap Özeti

Her gün Bursa’daki Yeşil Camii ve Yeşil Türbe’yi yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmekte, buradaki mimari sanat eserlerine ve güzel işlemelere hayran kalmaktadır. Mermere ve çinilere yazılan kitabeler hakkında rehberlerden bilgi istemektedirler. Ancak bu husustaki bilgileri tam elde edememektedirler. Çünkü bu yazılar tam olarak okunamamıştır. Yeşil Camii hakkında yazılan kitaplar da yetersiz kalmıştır. Hâlbuki bu yazılar Bursa’nın diğer camilerindeki yazılarda olduğu gibi sadece kutsal metinlerden ibaret değildir. Bu yazılar bir fikir ve bir mana vermek için yazılmıştır. İtikadî, içtimaî ve iktisadî manalar taşımaktadır. Bu yazılar on üçüncü asırda yaşayan Osmanlıların kâinata, dünyaya, hayata, ölüme ve insanlığa bakışını gösteren yazılardır. Bu sebeple, risalede mermer taşlara, yeşil çinilere kırmızı zemin üzerinde beyaz veya sarı boya ile yazılan yazılar ele alındı.