AŞIK YUNUS

Kitap Tanıtım AŞIK YUNUS KİTABI OKU Tür: Tarih Kitap Özeti Tarihte birçok devlet yöneticisi siyasi destek sağlamak amacıyla evlilikler yapmışlardır. Buna Osmanlı sultanları da dahildir. Padişahlar şehzadelerinin veya kendilerinin evliliklerinde genelde o dönemin devletlerinde yönetimde olan veya bir şekilde nüfuz sahibi kimselerin kızlarını tercih etmişlerdir. Nitekim Devlet Hatun’un annesi Mutahhara Hatun’un Germiyan beyliğine gelin gelmesi, […]

FÂRÂBÎ

Kitap Tanıtım FÂRÂBÎ KİTABI OKU Tür: ÖZET Kitap Özeti Fârâbî, İslam kültürünün temel meselelerini felsefi yol ve yöntemlerle ele alıp inceleyen, irdeleyen ve bunları Tanrı evren ve insan kavramları etrafında bütünlüklü bir yapı içerisinde yazıya geçiren ilk Müslüman filozoftur. O, antik felsefe geleneklerinden ulaşan malzemeyi tahsil ve tahlil edip içerisinde bulunduğu kültürün ana öğretileriyle harmanlayarak […]

LÂMI’Î ÇELEBİ DÎVÂNI

Kitap Tanıtım LÂMI’Î ÇELEBİ DÎVÂNI KİTABI OKU Tür: ÖZET Kitap Özeti Lâmiʿî Çelebi, XVI. asır Dîvân Edebiyatımızın mutasavvıf bir şâiridir. Çeşitli sahalarda,bilhassa nesir sahasında dikkatleri üzerine çekmiştir. Edebiyat tarihçileri onu mesnevişâiri olarak takdim etmişler1, araştırmacılar da onu çok yazan bir mesnevi şâiri olarak elealmışlardır. Lâmiʿî Çelebi Dîvânı mezuniyet tezi olarak yapılan birkaç çalışmanın dışındaincelenmemiştir. Lâmiʿî’nin […]

TAŞLAR KONUŞUYOR

Kitap Tanıtım TAŞLAR KONUŞUYOR KİTABI OKU Kitap Özeti Her gün Bursa’daki Yeşil Camii ve Yeşil Türbe’yi yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmekte, buradaki mimari sanat eserlerine ve güzel işlemelere hayran kalmaktadır. Mermere ve çinilere yazılan kitabeler hakkında rehberlerden bilgi istemektedirler. Ancak bu husustaki bilgileri tam elde edememektedirler. Çünkü bu yazılar tam olarak okunamamıştır. Yeşil […]

YILDIRIM’IN SARAYLISI DEVLET HATUN

Kitap Tanıtım YILDIRIM’IN SARAYLISI DEVLET HATUN KİTABI OKU Tür: Tarih Kitap Özeti Tarihte birçok devlet yöneticisi siyasi destek sağlamak amacıyla evlilikler yapmışlardır. Buna Osmanlı sultanları da dahildir. Padişahlar şehzadelerinin veya kendilerinin evliliklerinde genelde o dönemin devletlerinde yönetimde olan veya bir şekilde nüfuz sahibi kimselerin kızlarını tercih etmişlerdir. Nitekim Devlet Hatun’un annesi Mutahhara Hatun’un Germiyan beyliğine […]

DERT SÖYLETİR AŞK AĞLATIR

Kitap Tanıtım DERT SÖYLETİR AŞK AĞLATIR KİTABI OKU Tür: Şiir, Edebiyat Kitap Özeti Yârin Gölünde Ben bir kamış idim Yâr’in gölünde  Ne işim var idi gurbet elinde  Böyle yazılmıştı kader dilinde  Ah eder inlerim neyzen elinde  Asıl vatanımı arar dururum Ezelde konuştu Rabbiyle aslim  Ona evet dedi ruhum ve aklım  Sonra bu âleme yapıldı naklim  […]

SULTAN ÇELEBİ MEHMED HÂN

Kitap Tanıtım SULTAN ÇELEBİ MEHMED HÂN KİTABI OKU Tür: Tarih Kitap Özeti 5 Temmuz 1413 25 Haziran 1421 arasında tahtta bulunan Osmanlı padişahı Sultan Çelebi Mehmed Hân, “Yıldırim” lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı I. Bayezid (1389-1403) ile Devlet Hatun’un oğludur. Sikke ve kitabelerde Sultan Giyaseddin Mehmed, kaynaklarda Sultan Çelebi, Çelebi Sultan, Mehmed Bey, Arap ve Bizans […]

60 YIL SONRA BURSA’DA TANPINAR ZAMANI

Kitap Tanıtım 60 YIL SONRA BURSA’DA TANPINAR ZAMANI KİTABI OKU Kitap Özeti 1901-1962 yılları arasında yaşamış olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının altmışıncı sene-i devriyesini idrak etmekteyiz. Şair, akademisyen ve edebiyat tarihçisi olmasının yanı sıra siyasetle de ilgilenen Tanpınar hayatın farklı ama birbirini tamamlayan mecralarında aktif olarak yer almıştır. Bu minvalde, güçlü bir kalem sahibi olan […]

YILDIRIM’IN HUZURUNDA NURETTİN TOPÇU

Kitap Tanıtım YILDIRIM’IN HUZURUNDA NURETTİN TOPÇU Mustafa Kara KİTABI OKU Kitap Özeti İnsanlık, peygamberlerden sonra âlim arif ve sanatkârlara emanettir. Hz. Peygamber’in “Âlimler peygamberlerin vârisleridir.” sözü tam da bu anlamdadır. Allah’ın üstün kabiliyetlerle yarattığı bu insanlar vahyin ışığı ile kendi yeteneklerini geliştirerek O’nun kullarına rehberlik yapmış onlara hak ve hakikatin ışıklı yolunu göstermişlerdir. Yüz yıl […]

ULUSLARARASI ŞIK YAŞAR REYHANÎ SEMPOZYUMU

Kitap Tanıtım ULUSLARARASI ŞIK YAŞAR REYHANÎ SEMPOZYUMU Osman Nuri Karadayı KİTABI OKU Tür: Biyografi Türk Düşüncesi Kitap Özeti Âşıklık geleneğinin son asrımızdaki önemli bir temsilcisi olan Âşık Reyhanî, gelenekten aldığı güçle hikmetli sözleri dilden tele, telden de gönüllere nakşetmiştir. Halktan biri olarak bir taraftan topluma tercüman olurken bir taraftan da kültür aktarımına katkı sağlamıştır. Elinizdeki […]